Contact Us

Corporate Office
Hadoti News (Sangod News)
Gautam Priting Press Ke Paas ,
Gayatri Choraha Sangod, Kota, Rajasthan 325601
Ph: 07450294409, 7014774083
E-mail: sangodnews@gmail.com